บวชแล้วได้อะไร? ถามตรง ตอบตรง


เคลียร์ทุกประเด็น !!!-ทำไมต้องบวช ?

ผู้ชายถือลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 มาเกิด แต่ไม่ชอบไปขึ้นเงิน

บวชเปลี่ยนชีวิต... ทำเพื่อคนที่รักคุณมากที่สุด ก่อนจะหมดโอกาสนั้น

บวช อย่างไรให้ได้บุญมาก ให้พ่อแม่ได้บุญเต็มที่

บวชแล้วได้อะไร? ถามตรง ตอบตรง

พบความจริงเมื่อได้บวช

ทำไมต้องบวชให้แม่

อย่าชิงสุกก่อนบวช

เจ้าของกิจการยืนยัน

บวช..ก่อนที่เขาจะจากคุณไป

บวชดีอย่างไร บวชได้อะไร และเพื่ออะไร?

คนพุทธจะเข้าใจดีการเกิดมาเป็นลูกผู้ชายจะต้องบวชเป็นพระแท้กับเขาสักครั้งหนึ่งของชีวิต

เด็กยุคนี้อาจจะยังไม่ทราบได้ว่าการบวชนั้นดีอย่างไร บวชเพื่ออะไร และได้อะไร ซึ่งบางคนอาจจะติดกับคำว่าบวชตามประเพณี บวชให้พ่อ บวชให้แม่ บวชก็ต้องบวชไปตามหน้าที่ของลูกผู้ชาย แต่ถ้ามองในทางที่ดีหน่อยการบวชอาจจะช่วยขัดเกลาจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่โดยเนื้อแท้ของคำว่าบวชแล้วถือเป็นการบวชทดแทนบุญคุณของบิดามารดา ส่วนตัวบิดามารดาก็มีจุดประสงค์ที่จะให้ตัวบุตรเข้ามาในร่มกาสาวพัสตร์ ได้ศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย และได้เป็นศาสนทายาท หรือบุคคลที่ต่ออายุให้พระศาสนาให้ยั่งยืนยาวต่อไป
การบวช นั้นถือเป็นอานิสงส์ที่พิเศษกว่าอย่างอื่นอย่างมาก การที่จะสร้างบุญกุศลอย่างอื่น เช่น การถวายผ้าป่า ทอดกฐิน หรือการสร้างวิหารนั้น จะต้องอนุโมทนาก่อนถึงจะได้อานิสงส์ แต่ในทางกลับกัน การอุปสมบทนั้นบิดามารดาจะได้รับอานิสงส์โดยสมบรูณ์ทันที ถึงแม้ว่าบิดามารดาของเราจะล่วงลับไปแล้วหรือไม่รู้ว่าเราอุปสมบทก็ตามองค์พระบรมศาสดาท่านตรัสว่าผู้ที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ และปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดแล้ว เมื่อจากโลกไปอนิสงส์ที่ได้เป็นเทวดาหรือพรหม60กัป ส่วนตัวของบิดามารดาเองจะได้รับ30กัป หรือแม้กระทั่งเจ้าภาพที่จัดงานบวชให้ก็จะได้รับอานิสงส์ 12กัป
การบวช เปรียบเสมือนกับการยืนระหว่างสวรรค์และนรก ถ้าเรารักษาศีล227 ข้อ เราจะได้ก้าวข้ามไปสวรรค์ แต่ถ้าปฏิบัติตรงกันข้าม ภพหน้าก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนโลกมนุษย์ และนรกภูมิเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แท้ๆยังไงก็ต้องบวชให้ได้ในชาตินี้ เว้นแต่เราไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชน เข้าพรรษานี้ทางวัดพระธรรมกายมีโครงการอุปสมบทหมู่ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นชายไทยสามารถเข้าอุปสมบทได้ที่วัดพระธรรมกายและช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบต่อไป
โครงการอุปสมบท
รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ปีพุทธศักราช 2563
อบรมระหว่าง
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
( พิธีบรรพชา 7 ธ.ค. 63 , พิธีอุปสมบท 12-13-14 ธ.ค. 63)