โครงการอุปสมบทบูชาธรรมครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
อบรมระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 12 พฤศจิกายน 2562
นับถอยหลังเข้าโครงการ
02 831 1234
@dhammakayainfo