โครงการอุปสมบท
รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ปีพุทธศักราช 2565
อบรมระหว่าง
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2566
( พิธีบรรพชา วันเสาร์ที่ 26 พย. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย
พิธีอุปสมบท วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 )

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  1. เป็นชายแท้ อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ร้ายแรง
  3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
  4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ
  5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
  6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม