โครงการอุปสมบท
รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ปีพุทธศักราช 2563
อบรมระหว่าง
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
( พิธีบรรพชา 7 ธ.ค. 63 , พิธีอุปสมบท 12-13-14 ธ.ค. 63)

บวชดีอย่างไร


เคลียร์ทุกประเด็น !!!-ทำไมต้องบวช ?

ผู้ชายถือลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 มาเกิด แต่ไม่ชอบไปขึ้นเงิน

บวชเปลี่ยนชีวิต... ทำเพื่อคนที่รักคุณมากที่สุด ก่อนจะหมดโอกาสนั้น

ภาพประทับใจ
ทำที่ท่านได้ที่เรา

"ครั้งหนึ่งในชีวิต"

บวชอุทิศแทนคุณ