โครงการอุปสมบท
รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ปีพุทธศักราช 2562
อบรมระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 12 พฤศจิกายน 2562
( พิธีบรรพชา 10 ส.ค., พิธีอุปสมบท 15 ส.ค.)
นับถอยหลังเข้าโครงการ
02 831 1234
@dhammakayainfo

ความประทับใจจากการบวช


โดย พระสักกทัศน์ สกฺกกุโล (ต้าร์ AF3 )

พระมหากันทรากร ธมฺมปโภ

ถามว่าตั้งใจจะมาบวชหรือไม่ ก็ไม่ค่อยมีความตั้งใจสักเท่าไหร่ เพราะว่าตัวเองก็ยังติดในเรื่องของเพื่อน ในเรื่องของการเล่นอยู่ แตาเพราะมีพี่ชายที่พูดประโยคหนึ่งว่า "โยมพ่อโยมแม่ทำให้เรามาเยอะแล้ว ถึงเวลาที่เราจะต้องทำให้ท่านบ้าง" ก็เป็นคำพูดที่ตัดสินใจได้ว่า การที่มาบวชเราทำเพื่อตัวเองด้วย และที่สำคัญเราบวชเพื่อเอาบุญ ให้กับโยมพ่อโยมแม่ด้วย

ภาพประทับใจ
ทำที่ท่านได้ที่เรา

"ครั้งหนึ่งในชีวิต"

บวชอุทิศแทนคุณ