โครงการอุปสมบท
รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ปีพุทธศักราช 2565
อบรมระหว่าง
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2566

พิธีอุปสมบท วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565
กำหนดการอุปสมบท อย่าลืมไปร่วมงานบุญ​กันเยอะๆนะครับ

รายชื่ออุปสมบท

02 831 1234
@dhammakayainfo

อานิสงส์การบวช

 1. สามารถยกฐานะจากคนธรรมดา ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย ที่มนุษย์และเทวดากราบไหว้
 2. ผู้บวชจะได้ศึกษาธรรมะเพื่อเอาไว้ช่วยตนเองและผู้อื่น
 3. ทำให้สามารถบรรลุธรรมในเบื้องต้นจนถึงเบื้องสูง มีมรรค ผล นิพพาน เป็นแก่นสารในที่สุด
 4. หากไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ บุญกุศลอันมหาศาล จากการบวชย่อมไม่สูญเปล่า จะถูกสั่งสมไว้เป็น รากฐานแห่งการบรรลุธรรมในชาติต่อๆ ไป และยังส่งผลให้ผู้บวชมีความเจริญรุ่งเรือง ในร่มเงาพระพุทธศาสนาไปนานถึง 64 กัป
 5. ผลบุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชจะไปตัดรอน วิบากกรรมที่กำลังจะส่งผล จากหนักให้เป็นเบา จากเบาเป็นหาย แม้ตายก็ไปดี
 1. บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชจะส่งผลให้มีความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน พบช่องทางในการประกอบอาชีพที่ดีกว่า ร่ำรวย มีชื่อเสียง พลิกวิกฤตของชีวิตให้เป็นโอกาสได้โดยง่าย
 2. บุญกุศลจากการบวชสามารถปิดอบาย เปิดทางไปสวรรค์ให้แก่ผู้บวชเอง และส่งผลโดยตรง กับพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมอนุโมทนา และบุลคลที่ผู้บวชต้องการจะอุทิศให้
 3. เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีบทบาทในการช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรม และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางศีลธรรม เกิดความสงบร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ผ่านพ้นวิกฤตไปสู่ความเจริญในอนาคตอย่างรวดเร็ว
 4. เป็นการสร้างผู้นำทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นทั่วผืนแผ่นดินไทย สถาปนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. เป็นชายแท้ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ร้ายแรง
 3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
 4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ
 5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
 6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม


บวชดีอย่างไร


เคลียร์ทุกประเด็น !!!-ทำไมต้องบวช ?

ผู้ชายถือลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 มาเกิด แต่ไม่ชอบไปขึ้นเงิน

บวชเปลี่ยนชีวิต... ทำเพื่อคนที่รักคุณมากที่สุด ก่อนจะหมดโอกาสนั้น

ภาพประทับใจ
ทำที่ท่านได้ที่เรา

"ครั้งหนึ่งในชีวิต"

บวชอุทิศแทนคุณ

สมัครบวช คลิกที่นี่