วัด อำเภอ จังหวัด ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ วันอุปสมบท
กำลังโหลดข้อมูล
เชื่อมต่อข้อมูลไม่ได้
โครงการอุปสมบท
รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ปีพุทธศักราช 2563
อบรมระหว่าง
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
( พิธีบรรพชา 7 ธ.ค. 63 , พิธีอุปสมบท 12-13-14 ธ.ค. 63)