ดาวน์โหลดเอกสาร

จดหมายชวนโรงเรียน ร่วมโครงการบรรพชาสามเณร


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
นับถอยหลังเข้าโครงการ 27 มีนาคม 2565
02-831-1234
@dhammakayainfo