ดาวน์โหลดเอกสาร

จดหมายชวนโรงเรียน ร่วมโครงการบรรพชาสามเณร


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
นับถอยหลังจบโครงการ 30 เมษายน 2562
02-831-1234
@dhammakayainfo